Димитар Костанцалиев


Да се докоснеш до необятния свят на музиката е привилегия, която не всеки има шанса да получи. Запознаването с този свят носи неподозирани усещания, радост, трепет и удовлетворение.


Работата с човешкия глас, като най-близък съвършен инструмент стигаш до Бога, особено с детския глас, е много трудна и отговорна задача. Развитието на гласа, техниката и хигиената на гласа са особено важно за мен. За да се постигне по-съвършено интерпретиране на музикално произведение трябват много усилия, постоянство и не на последно място разбиране на необходимостта от това. 

Запознаването на децата с различни епохи, стилове и жанрове в музиката е основна моя задача. Това обогатява общата им култура и познанието им за света. Работата в екип подпомага развитието на  качества като: креативност, идейност, инициативност,общителност, толерантност и  добронамереност. 

Тези качества са високо ценени от преподавателите в ДВТФ „Таласъмче“. Умението да работиш в екип е фактор, на който всички ние, много държим. От това се поражда взискателност към себе си и трудолюбие за постигане на конкретните задачите.

В частност, като композитор и вокален педагог, на първо място искам да ги накарам да заобичат музиката. След това да започнат да я чувстват и съпреживяват. Искам  да създам в тях чувство за стил, хармония и форма в музиката. Да изградя в децата такива  технически вокални умения, които  да им позволят да я изпълняват красиво. 

Работата с „таласъмчетата“ ме прави особено щастлив най-вече защото съм близо до техният непокварен и чист свят, дават ми нови хоризонти, държат ме буден и креативен. Щастлив съм от факта, че имам възможността да работя с хора, които са не само изключително талантливи професионалисти отдадени на работата си, но и мои  съмишленици и приятели.

 

Биография


Димитър Костанцалиев завършва “Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив” (магистър) през 1988г. Изучава композиция при проф. Иван Спасов и хорово дирижиране при доц. Никола Липов. През 1994г. (специализира композиция) в “Държавна музикална академия – София” при проф. Пенчо Стоянов.


Работи като корепетитор в хор “Славянско единство”  Горна Оряховица (1983-85) и главен художествен ръководител на Дамски камерен хор – Асеновград (1986-88). Преподава музика в “Национален учебен комплекс по култура – Горна баня” (1988-1993), ЧОУ “Yanev school” и ЧОУ “Св. св. Кирил и Методий” (1993-1999). През (1992 г.) създава и ръководи Детска вокално-театрална формация  “Таласъмче”, а през 2000г. вокалните групи “Инстинкт” и “No way”. През (2004г.) става член на Съюза на българските композитори. Между (2008-2011г.) – преподава музика в ЧЕСОУ „Дорис Тенеди”. От (2011г.) е диригент на Детски хор „Родна песен” – гр Перник. През (2016г.) създава младежка камерна формация „Охана“.


През (2007г.) Министерството на Културата на Република България го награждава с грамота и плакет за постигнати високи резултати и принос в развитието на българската култура.


(2017) – квалификационен кредит и диплом за повишаване на квалификацията «Проектно-базирано обучение»


(2019)  –  квалификационен кредит «Емоционалната интелигентност – условие за успешна професионална изява на педагозите, за ефективна комуникация с деца/ученици и родителите и за превенция на агресията»


(2019)  –  «Портфолиото на педагогическите специалисти – структура, съдържание, философия»


(2019) Плакет от Община Перник за значителен принос и заслуги в областта на културата.


(2022) – Община Перник го награждава за значителен принос и заслуги в областта на образованието.


(2022) – ЦПЛР-ОДК Перник му присъжда званието «Почетен учител»


 

Автор е на симфонична, камерна, хорова, вокална, популярна и детска музика. Особено място в творчеството му заема музиката за деца. До този момент е създал 13 мюзикъла  и музикално-театрални представления, и над 500 детски песни. 

Неговите песни са паместени в учебниците по музика на издателства «Просвета», «Изкуства», «Рива» и др.

Има записи в Българското национално радио на симфонична, камерна, хорова, популярна и детска музика. Негови мюзикъли и детски песни са издадени на аудиокасети CD и DVD. Музиката му е изпълнявана в страната и чужбина, както и на ежегодните прегледи “Нова българска музика”.

Като композитор и диригент е носител на множество национални и международни отличия.